Sanghakväll 8 sep med Sister Thieu

Kära vänner i sanghan.


På onsdag 8/9 har vi glädjen möta Sister Thieu Nghiem från sanghan i Helsingfors som gästlärare. Syster Thieu undervisar på engelska.

Kvällen har temat: Mind associated with loving kindness and compassion. 

Många av oss känner syster Thieu Nghiem sedan tidigare men för de av oss som inte gör det kommer här en liten presentation.

Syster Thieu Nghiem blev ordinerad till nunna i Plum Villagetraditionen av Thich Nhat Hanh 1996. Hon tog tog emot överföring som dharma lärare i traditionen 2001. Under de år hon levde med den monastiska gemenskapen verkade hon både i Plum Village och vid retreatcenter i USA. Hon har rest och undervisat i världen både tillsammans med Thich Nhat Hanh och på egen hand. Sedan ett antal år lever hon i Helsingfors dit hon kom som flykting från Vietnam 1983. Sister Thieu Nghiem fortsätter nu sin bana som dharmalärare i Helsingfors och andra platser i Finland och i Sverige. Hon har under åren varit ett starkt stöd för Glädjens Källa och har lett flera mycket uppskattade retreater i Stockholm.

På de sanghakvällar som leds av dharmalärare ber vi om dana enligt Plumvillagetraditionen. 

Varmt välkomna till en kväll tillsammans!