De fem måltidsreflektionerna

Du kan läsa de här måltidsreflektionerna innan du börjar att äta:

  1. Den här maten är en gåva från jorden, himlen, många levande varelser och mycket hårt och kärleksfullt arbete.
  2. Må vi äta med uppmärksam närvaro och tacksamhet för att vara värdiga att ta emot den här maten.
  3. Må vi känna igen och omvandla våra oskickliga sinnestillstånd, speciellt vårt habegär och lära oss att äta med måtta.
  4. Må vi hålla vår medkänsla levande genom att äta på ett sådant sätt att vi minskar levande varelsers lidande, minskar vårt bidrag till klimatförändringen och läker och bevarar vår dyrbara planet.
  5. Vi tar emot den här maten så att vi kan stärka vårt syskonskap, bygga upp vår gemenskap och ge näring åt vårt ideal att tjäna alla levande varelser.

De finns också på engelska