Våra vänner

Några buddhistiska gemenskaper inom vår tradition. Tidsskriften Mindfulness bell har också en lista på lokala sanghor i världen

Norden

Världen