Gemenskap, reflektion & återhämtning

Vi har anordnat många retreater genom åren. Sedan 2017 har monastiker kommit hit och arrangemangen har blivit större och populära. 

Nedan finner du info om tidigare och framtida .

Retreater

Under retreater i menyn hittar du alla som Glädjens Källa har anordnat de senaste åren, samt om det är någon aktuell retreat just nu som du kan anmäla dig till.