Retreater

Nästa retreat 6 – 8 november

Nästa retreat är helgen 6-8 november 2020 med dharmaläraren Thay Chan Phap Ho. Mer information och anmälan kommer inom kort.

Tidigare retreater