Ex-munken Jem/Chan Phap Ho leder tre kvällar i höst

Nu på onsdag den 29/9 kommer vår vän Jem/Chan Phap Ho tillbaka till våra sanghakvällar
och det är den första i en serie om tre tillfällen under den här terminen. 


Så här presenteras dessa tillfällen:

att ta sin tillflykt (inom och utom)

1:a tillfället den 29 september
läraren: förkroppsligad kärlek och förståelse

2:a tilllfället den 3 november
vägen: undervisning och utövande av medvetenhen

3:e tillfället den 1 december
gemenskapen: som går i skönhetens, godhetens och sanningens riktning

Varje tillfälle börjar med sittande meditation med guidning 30 min, undervisning 20′, delning 20′, avslutande tyst meditation i valfri position 20′

På de sanghakvällar som leds av dharmalärare ber vi om dana enligt Plumvillagetraditionen. 

Varmt välkomna till en kväll i vår gemenskap
Glädjens Källa