1 december med Jem/Chan Phap Ho: Att ta sin tillflykt; gemenskapen.

På sanghaträffen 1 december på Zomm kommer Ex-munken Jem/Chan Phap tillbaka och leder sista delen i serien ”Att ta sin tillflykt”. På onsdag handlar det om Gemenskapen.


Sista delen i serien ”Att ta sin tillflykt” (inom och utom) är gemenskapen: som går i skönhetens, godhetens och sanningens riktning. Kvällen börjar med sittande meditation med guidning 30 min, undervisning 20′, delning 20′, avslutande tyst meditation i valfri position 20′

Första tillfället i serien handlade om läraren: förkroppsligad kärlek och förståelse och andra tillfället handlade om vägen: undervisning och utövande av medvetenheten.

På de sanghakvällar som leds av dharmalärare ber vi om dana enligt Plumvillagetraditionen. Du får mer information om detta i slutet av kvällen.

Datum: 1 december
Tid: 18.30-20.00

Om det är första gången du vill delta på en träff på Zoom, var vänlig och maila oss på kontakt@gladjenskalla.se.

8 december träffas vi på Kristinehovs Malmgård och 15 december är sista gången denna termin; på Zoom.

Varmt välkomna till en kväll i vår gemenskap
Glädjens Källa